MIỄN PHÍ THIẾT KẾ KHI ĐẶT HÀNG TẠI QUÀ TẶNG 3S

Với mong muốn hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể, Quà Tặng 3S kính gửi đến Quý khách Chính sách Thiết Kế khi đặt hàng tại 3S như sau:

1. PHÍ THIẾT KẾ:

  • Miễn phí thiết kế khi số lượng bản demo, số lần thiết kế, số lần chỉnh sửa thiết kế, thời gian hoàn thiện thiết kế không vượt quá số lần được quy định tại mục “Quy ước về thiết kế”
  • Trường hợp khách hàng yêu cầu vượt quá số lần chỉnh sửa, số bản demo theo “Quy ước về thiết kế” hoặc đơn phương hủy ngang Hợp đồng thì Quà tặng 3S sẽ áp dụng mức phí thiết kế là 100.000 đồng/nội dung (trang) thiết kế

2. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ: 

  • Phương án 1: Thực hiện thiết kế theo ý tưởng, nội dung, hình ảnh do khách hàng cung cấp.
  • Phương án 2: Thực hiện thiết kế dựa trên kinh nghiệm, form mẫu có sẵn của Quà Tặng 3S và tùy biến theo nội dung, hình ảnh do Khách hàng cung cấp.

3. QUY ƯỚC VỀ THIẾT KẾ: 

–     Số bản demo mẫu: 01 bản.

–     Thời gian thực hiện bản demo: Từ 02 đến 03 ngày kể từ ngày Quà tặng 3S nhận đủ thông tin, nội dung, hình ảnh cần thiết do Khách hàng cung cấp.

–     Số lần chỉnh sửa nội dung tổng thể: Từ 01 đến 02 lần.

–     Thời gian chỉnh sửa nội dung tổng thể: Từ 1 đến 3 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu và nội dung cần điều chỉnh.

–     Số lần chỉnh sửa chi tiết nhỏ: Từ 02 đến 03 lần.

–     Thời gian chỉnh sửa chi tiết nhỏ: Từ 01 đến 02 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được thông báo cần chỉnh điều chỉnh từ Khách hàng.

–     Thời gian duyệt thiết kế: 02 đến 03 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được files thiết kế cuối cùng do Quà Tặng 3S gửi.

–     Hình ảnh, nội dung cần thiết kế do khách hàng cung cấp (tính pháp lý của nội dung, hình ảnh sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm).