Trường hợp giao nhận hàng trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh:

 • Địa điểm giao hàng: 01 (một) địa điểm do Quý khách hàng chỉ định (Trừ khi có thỏa thuận khác đã được hai bên đồng ý ).
 • Số lần giao hàng: 01 (một) lần (Trừ khi có thỏa thuận khác đã được hai bên đồng ý).
 • Phí giao hàng: Miễn phí.
 • 3S sẽ thông báo về thời gian giao nhận Hàng hóa trước 1 ngày cho Quý khách hàng.
 • Quý khách hàng gửi thông báo cho 3S về thông tin địa điểm, họ tên người nhận hàng và số điện thoại liên hệ.
 • Trong trường hợp bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc điều kiện thời tiết không cho phép, hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa mới.

Trường hợp giao hàng ngoài phạm vi TP. Hồ Chí Minh:

 • Địa điểm giao hàng: Chúng Tôi sẽ giao hàng tới 01 địa chỉ chỉ định do Quý khách hàng cung cấp trong phạm vi nội thành thành phố Hồ Chí Minh hoặc tới nhà xe / chành xe / Đơn vị vận chuyển trung gian theo yêu cầu của Quý khách hàng.
 • Số lần giao hàng: 01 (một) lần.
 • Phí giao hàng: Miễn phí giao hàng trong nội thành TP. Hồ Chí Minh (Trừ trường hợp có thỏa thuận khác).
 • 3S gửi thông báo về thời gian giao hàng cho Quý khách hàng trước 01 ngày giao hàng kèm theo thông tin giao hàng gồm: Tổng số lượng hàng, tổng số lượng thùng (kiện hàng). Tình trạng đóng gói hàng hóa sẽ được 3S cập nhật bằng hình ảnh qua Email/zalo/viber làm căn cứ để hai bên xác nhận.
 • Quý khách hàng gửi thông báo cho 3S về địa điểm giao hàng gồm: Tên đơn vị vận chuyển trung gian (được gọi tắt là đơn vị vận chuyển), địa chỉ tiếp nhận hàng hóa, tên và số điện thoại của người liên lạc.
 • 3S bàn giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển do Quý khách hàng chỉ định, kèm theo biên bản giao hàng có ghi rõ tổng số thùng hàng đã bàn giao (có đầy đủ tem niêm phong do 3S phát hành tại 2 mặt trên thùng và mặt đáy thùng).
 • Biên bản giao hàng được thay thế bằng “Phiếu Giao Hàng” hoặc chứng từ gửi hàng có giá trị tương đương do đơn vị vận chuyển cung cấp, có chữ ký, đóng dấu, xác nhận ngày tháng nhận hàng. Đây là căn cứ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của 3S.
 • Trường chậm trễ, thất lạc, hư hỏng hàng hóa do lỗi của đơn vị vận chuyển thì 3S không chịu trách nhiệm. Dựa trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau; Nếu Quý khách hàng có đề xuất hỗ trợ về sản phẩm, sửa chữa, thay thế thì 3S sẽ dựa trên năng lực để đưa ra các phương án hỗ trợ hợp lý.