Bộ Quà Tặng Sổ Tay Bút Kim Loại In Logo HTL

  • Bộ gift quà tặng sổ tay bút kim loại 3 món
  • Sổ da bìa dán gáy da simili đập chìm logo
  • Bút kim loại in UV logo thương hiệu
  • Hộp giấy đựng bộ sản phẩm sổ tay bút ký in logo
  • Thiết kế sản xuất theo yêu cầu
  • Số lượng sản xuất từ 50 bộ/đơn hàng